Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce

Od blisko osiemnastu lat funkcjonuje w Polsce ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Reguluje ona odpowiedzialność często określaną w praktyce jako odpowiedzialność karna spółek.

W niniejszym przewodniku przybliżamy zasady odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych na gruncie obowiązującej ustawy. W szczególności odpowiadamy na pytania:

  • kto konkretnie może ponosić odpowiedzialność na podstawie ustawy?
  • za jakie czyny można odpowiadać, w jakich okolicznościach i na jakich warunkach?
  • jakie grożą sankcje?
  • jak wygląda postępowanie i jak można się w nim bronić?
  • czy odpowiedzialność „przechodzi” w przypadku transakcji sprzedaży spółki oraz czy można kupić przysłowiowego „kota w worku”?