Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych w Polsce

2 września 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało projekt daleko idących zmian w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Mają one wyeliminować wymóg prejudykatu w odniesieniu do wszystkich przestępstw i przestępstw skarbowych, za które będą mogły odpowiadać podmioty zbiorowe. Jeśli zmiany wejdą w życie, będą miały bardzo doniosłe skutki dla funkcjonowania i bezpieczeństwa prawnego spółek funkcjonujących w Polsce.