Andrzej Madała – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Andrzej Madała

prawnik

Zgłoszenia zamiaru koncentracji i postępowania antymonopolowe przed Prezesem UOKiK

Andrzej Madała zajmuje się polskim i europejskim prawem antymonopolowym, prawem gospodarczym oraz prawem konsumenckim i prawem nieuczciwej konkurencji.

Przygotowuje zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców i z powodzeniem prowadzi tego typu postępowania przed Prezesem UOKiK.

Ocenia umowy handlowe pod względem ich zgodności z prawem konkurencji. Doradza przy tworzeniu ram prawnych w zakresie współpracy gospodarczej konkurentów oraz funkcjonowania różnych systemów dystrybucji, a także przy wyznaczaniu rynków właściwych.

Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, przygotowuje i wprowadza w życie programy compliance z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Ma doświadczenie w pracy w dużych zespołach przy transakcjach fuzji i przejęć.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 1996 r.

Wydział Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1997)

Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

„Kontrola subsydiów zagranicznych – nowe obostrzenia w transakcjach M&A”, Rocznik 2024

„100 lat pojęcia “przedsiębiorcy” w prawie polskim – ewolucja i stan obecny. Część 2 – od przełomu wieków do dnia dzisiejszego”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020 nr 1

„Merger Control Laws and Regulations 2020”, International Comparative Legal Guides, Londyn

„100 lat pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie polskim – ewolucja i stan obecny. Część 1 – od niepodległości do niepodległości (1918-1991)”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019 nr 1

„Postępowania antymonopolowe”, Prawo Europejskie w Praktyce 2016, nr 3(141)

„Gun jumping: ryzykowny falstart w transakcjach fuzji i przejęć”, Rocznik 2015

Przegląd zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie kryteriów obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

Zmiany w wyznaczaniu rynku właściwego w sektorze handlu detalicznego artykułami konsumpcyjnymi w nowoczesnym kanale dystrybucji na przykładzie decyzji koncentracyjnych Prezesa UOKiK”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2014, nr 6(3)

„Koncentracje przedsiębiorców – nowe zasady kontroli UOKiK”, Rocznik 2014

„Polish merger control law” [w:] „Company Acquisitions Handbook”, Tottel Publishing Limited, 2008 oraz Bloomsbury Professional Limited, 2011

I. Kokkoris (red.), „Competition cases from the European Union” – współautor rozdziału dot. Polski pod red. A. Boleckiego i D. Hansberry-Bieguńskiej, Sweet and Maxwell, Londyn (wyd. I 2008, wyd. II 2010)

„Overview: Poland” (współautor) [w:] „The Handbook of Competition Enforcement Agencies”, Global Competition Review, Londyn 2007 oraz 2008

„Getting the Deal Through – Merger Control” (2005-2011), Law Business Research, Londyn

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), prawo konkurencji i postępowania antymonopolowe