Selective distribution and online sales: Where are we heading? – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Selective distribution and online sales: Where are we heading?

Praktyka prawa konkurencji, będąca członkiem Antitrust Alliance, uczestniczyła w przygotowaniu raportu tej organizacji prezentującego najważniejsze zagadnienia dotyczące sprzedaży online i dystrybucji selektywnej w Europie oraz różnice między państwami członkowskimi UE w tym zakresie.