Marcin Kulesza – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Marcin Kulesza

prawnik

Prawo ochrony konkurencji, postępowania przed UOKiK; compliance i szkolenia antymonopolowe

Dr Marcin Kulesza zajmuje się prawem ochrony konkurencji i prawem gospodarczym. Doradza klientom oraz prowadzi szkolenia w zakresie zgodności strategii i relacji z konkurentami z prawem ochrony konkurencji.

Ocenia umowy handlowe pod względem ich zgodności z prawem konkurencji. Uczestniczy w projektach fuzji i przejęć oraz obsłudze klientów w związku z postępowaniami przed Prezesem UOKiK oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2004 r.

Doktor nauk prawnych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (2019)

Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (2012)

Dyplom International Legal English Certificate (ILEC) potwierdzający znajomość prawniczego języka angielskiego na poziomie C1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy (2009)

International Practice Diploma of the International Bar Association and the College of Laws of England and Wales z zakresu międzynarodowego prawa ochrony konkurencji (2008)

Podyplomowe Studium Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2005)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (2000)

Kurs prawa europejskiego w King’s College, University of London (1999)

W latach 2001-2004 pracował w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak, gdzie zajmował się również doradztwem z zakresu prawa pracy oraz prawa handlowego i rejestrów sądowych.

„Zakres obowiązków i uprawnień przeszukującego i przeszukiwanego w toku przeszukania przez Prezesa UOKiK – omówienie postanowienia Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 22 listopada 2022 r. w sprawie XVII Amz 92/22”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2023 nr 1(12)

„Cyfrowa gospodarka, Unia Europejska i konkurencja”, Rocznik 2021

„Zakaz konkurencji obejmujący podmiot kontrolujący zbywcę w umowach transakcyjnych a komunikat i orzecznictwo KE w sprawie ograniczeń akcesoryjnych”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020 nr 5(9)

„Odpłatny charakter „darmowych” usług Facebooka. Teza z wyroku Regionalnego Sądu Administracyjnego Lazio (Rzym) z 10 stycznia 2020 r. w sprawie Facebook, sygn. 261/20”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2020 nr 4(9)

Poland: Competition Litigation 2020” (współautor), ICLG.com

„Poland: Competition Litigation 2019” (współautor), ICLG.com

„Nowelizacja k.p.a. z 2017 roku a kary pieniężne za naruszenie zakazu praktyk ograniczających konkurencję”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2(8)

„Sygnalista w UOKiK – jak to działa i co z tym zrobić?”, Rocznik 2018

„Sygnaliści w sprawach antymonopolowych. Rozwiązania unijne i polskie”, Biuletyn Euro Info 3(180)/2018

„Dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem prawa ochrony konkurencji. Implementacja dyrektywy 2014/104”, Biuletyn Euro Info 5(176)/2017

„Brak prawnego związku krajowego leniency z modelowym programem ESK”, Prawo Europejskie w Praktyce 3(141)/2016

„Glosa do wyroku z 6.11.2012 r., C-199/11, Europese Gemeenschap v. Otis NV i inni (dochodzenie przez UE roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji)”, Państwo i Prawo 5/2015

Leniency – the Polish Programme and the ‘Semi-formal’ Harmonisation in the EU by the European Competition Network”, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2015, nr 8(11)

Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów”, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 4(4)

Współautor rozdziału dot. prawa polskiego [w:] J. Buhart (red.) „Leniency Regimes”, Sweet&Maxwell/Thomson Reuters, Londyn 2012

I. Kokkoris (red.), „Competition cases from the European Union” – współautor rozdziału dot. Polski pod red. A. Boleckiego i D. Hansberry-Bieguńskiej, Sweet and Maxwell, Londyn (wyd. I 2008, wyd. II 2010)

„Current Developments in Member States: Poland”, European Competition Journal, 2008-2012 współaut., autor w 2013)

Przeglądy polskiego prawa ochrony konkurencji w kolejnych edycjach roczników „Getting the Deal Through” (Law Business Research, Londyn):

  • Cartel Regulation (2008-2011)
  • Merger Control (2005-2011)
  • Vertical Agreements (2008-2011)
  • Dominance (2009 -2011)

The Legal 500 EMEA (2021 – 2024), prawo konkurencji i postępowania antymonopolowe