Prawo konkurencji – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Prawo konkurencji

Ukazała się trzecia wspólna publikacja kancelarii Wardyński i Wspólnicy oraz LexisNexis Polska w popularnej serii „Prawo w praktyce”, tym razem dotycząc a stosowania przepisów o ochronie konkurencji. Autorzy: Antoni Bolecki, Stanisław Drozd, Sabina Famirska, Małgorzata Kozak, Marcin Kulesza, Andrzej Madała oraz Tomasz Wardyński przedstawiają przesłanki stosowania przepisów o ochronie konkurencji oraz rodzaje porozumień zakazanych i dozwolonych.

Posługując się obrazowymi kazusami, omawiają naruszenia prawa konkurencji wynikające z praktyki jednostronnej, czyli nadużywania pozycji dominującej, a także metody postępowania w przypadku stwierdzenia praktyki mogącej ograniczać konkurencję. Prezentują również przesłanki skorzystania przez przedsiębiorcę z programu łagodzenia kar (leniency) oraz specyfikę prowadzonej przez Prezesa UOKiK kontroli koncentracji.

Seria „Prawo w praktyce” jest przygotowywana przez praktyków dla praktyków: radców prawnych i adwokatów, a także dla aplikantów radcowskich i adwokackich. Książki z tej serii pokazują praktyczne aspekty stosowania prawa, ułatwiając podjęcie konkretnych decyzji.

Dwie poprzednie książki autorstwa prawników kancelarii, które ukazały się w tej serii: Spory cywilne i gospodarcze. Przykłady z praktyki oraz Transakcje fuzji i przejęć, osiągnęły już status bestsellerów LexisNexis.