Stanisław Drozd – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Stanisław Drozd

adwokat, wspólnik

Doświadczenie w reprezentowaniu stron w międzynarodowych sporach arbitrażowych

Stanisław Drozd zajmuje się arbitrażem oraz tzw. zarządzaniem sporem i łączeniem alternatywnych metod konstruktywnego rozwiązywania złożonych sporów gospodarczych.

Reprezentuje klientów w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych oraz negocjacjach dotyczących ochrony inwestycji, transakcji fuzji i przejęć, długoterminowych umów dostawy surowców, umów dystrybucyjnych, umów typu joint venture i innych przedsięwzięć gospodarczych. Występuje w postępowaniach arbitrażowych toczących się m.in. na podstawie regulaminu Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), regulaminu arbitrażowego ICSID oraz ad hoc, na podstawie regulaminu UNCITRAL.

Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji przy międzynarodowych Izbach Przemysłowo-Handlowych w Polsce. Doradza w zakresie prawa ochrony konkurencji. Występuje w roli obrońcy w sprawach karnych. Posiada certyfikat TenStep potwierdzający kompetencje w zakresie zarządzania projektami.

Jest również niewykonującym zawodu solicitorem Anglii i Walii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2006 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007)

Staż w Sądzie Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich (2008)

Izba Adwokacka w Warszawie

„Ważne powody” rozwiązania umowy. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 22 sierpnia 2012 r., Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 1

„Ochrona praw człowieka w arbitrażu sportowym”, Rocznik 2020

The Legal 500 EMEA (2021 – 2024), rozwiązywanie sporów