Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 2 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 2

Penalizacja odwróconego łańcucha dystrybucji leków w Polsce | Koncepcja obywatelstwa Unii Europejskiej jako pojęcia prawnego i politycznego niezależnego od przynależności do państwa członkowskiego | Wybrane schematy międzynarodowego oszustwa dystrybucyjnego a legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o zapłatę z tytułu uszczerbku majątkowego na gruncie konwencji CMR | Uchwały niewładcze organów jednostek samorządu terytorialnego | Zasady działania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i jego wpływ na rynek energii w Polsce | Zwolnienie od akcyzy zakładów energochłonnych | 100 lat pojęcia „przedsiębiorcy” w prawie polskim – cz. 2 | Praktyki korupcyjne w umowach a wykonalność wyroków sądów polubownych | „Ważne powody” rozwiązania umowy | Trendy w arbitrażu międzynarodowym