Rozwój firmy – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rozwój firmy

Mamy czterech nowych komplementariuszy. Do grona komplementariuszy dołączyli Adam Pawlisz, Daniel Smarduch, Krzysztof Wojdyło i Marcin Wujczyk.

Adam Pawlisz ma wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć (share deal i asset deal), projektach typu joint-venture oraz innych formach restrukturyzacji i finansowania przedsiębiorstw. Prowadził szereg skomplikowanych i złożonych krajowych i transgranicznych projektów transakcyjnych zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących, doradzając funduszom private equity, inwestorom branżowym i prywatnym przedsiębiorcom. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie dla licznych inwestorów skandynawskich, amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich. Zarządzał wieloma projektami transakcyjnymi (zarówno na etapie due diligence, jak i w fazie negocjacji), dotyczącymi spółek z różnych obszarów gospodarki.

Daniel Smarduch doradza w przedmiocie obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz finansowania inwestycji, w tym finansowania przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych i projektów inwestycyjnych, a także refinansowania zadłużenia. Brał udział w dużych projektach sekurytyzacji wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych. Jest stałym doradcą w transakcjach obejmujących portfele lub pojedyncze wierzytelności, w tym wierzytelności niepracujące (NPL). Ma praktyczne doświadczenie w doradztwie na rzecz kredytodawców, organizatorów (arrangers), serwiserów, a także inwestorów. Doradza również w transakcjach cash-poolingu oraz faktoringu, a także ma doświadczenie procesowe, w tym w sporach z udziałem instytucji finansowych.

Krzysztof Wojdyło jest odpowiedzialny za praktykę prawa nowych technologii. Zajmuje się regulacjami dotyczącymi blockchaina, smart kontraktów, FinTechu, komercjalizacji nowych technologii, telekomunikacji, robotyki i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Uczestniczy w dużych i nowatorskich projektach z zakresu szeroko rozumianych nowych technologii. Regularnie doradza zarówno startupom, jak i dużym podmiotom z sektora nowych technologii.

Dr hab. Marcin Wujczyk współodpowiada za praktykę prawa pracy (razem z dr Szymonem KubiakiemMagdaleną Świtajską). Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników do ochrony prywatności oraz współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Doradza największym spółkom w Polsce w zakresie procedur zwolnień grupowych, transferu przedsiębiorstwa oraz postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.