Daniel Smarduch – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Daniel Smarduch

adwokat, wspólnik

Sekurytyzacja oraz finansowanie inwestycji

Daniel Smarduch doradza w przedmiocie obrotu i zarządzania wierzytelnościami oraz finansowania inwestycji, w tym finansowania przejęć spółek, transakcji nieruchomościowych i projektów inwestycyjnych, a także refinansowania zadłużenia. Brał udział w dużych projektach sekurytyzacji wierzytelności zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych. Jest stałym doradcą w transakcjach obejmujących portfele lub pojedyncze wierzytelności, w tym wierzytelności niepracujące (NPL). Ma praktyczne doświadczenie w doradztwie na rzecz kredytodawców, organizatorów (arrangers), serwiserów, a także inwestorów. Doradza również w transakcjach cash-poolingu oraz faktoringu, a także ma doświadczenie procesowe, w tym w sporach z udziałem instytucji finansowych

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2015 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w polskiej oraz międzynarodowej kancelarii prawnej.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Szkołę Prawa Amerykańskiego współorganizowaną przez the Catholic University of America, Columbus School of Law.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Kiedy transakcja to już sekurytyzacja i co to może oznaczać”, współautor, Rocznik 2024

„Tajemnica zawodowa a zbywanie wierzytelności” (współautor), Rocznik 2020

„Mieć ciastko i zjeść ciastko… czyli o finansowaniu przez subpartycypację wierzytelności” (współautor), Rocznik 2019

„Dobry kredyt na złe długi” (współautor), Rocznik 2018

„Prywatnoprawne aspekty umowy credit default swap” Prawo Rynku Kapitałowego w perspektywie 21 lat funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Kraków 2012

The Legal 500 EMEA (2021– 2024), bankowość i finanse

Who’s Who Legal 2023, Fintech & Blockchain