Udział w organizacjach – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Udział w organizacjach

Jesteśmy członkami licznych organizacji, m.in. Lex Mundi, sieci skupiającej renomowane niezależne firmy prawnicze z ponad 100 krajów (po jednej z każdej jurysdykcji) oraz World Services Group (WSG), organizacji zrzeszającej renomowane firmy z sektora usług profesjonalnych, nie tylko prawniczych.

Dzięki temu mamy dostęp do światowego know-how i rozwijamy sieć kontaktów z najlepszymi prawnikami i kancelariami na świecie, z czego korzystają później nasi klienci.

 
American Counsel Association

Tomasz Wardyński reprezentujący kancelarię jest członkiem najstarszego stowarzyszenia zrzeszającego niezależne firmy prawnicze na świecie – American Counsel Association, założonego w Stanach Zjednoczonych w 1928 roku.

Antitrust Alliance

Zespół prawa antymonopolowego jest członkiem Antitrust Alliance, organizacji skupiającej wyspecjalizowane zespoły niezależnych firm prawniczych w Europie w celu zapewnienia najwyższej jakości poradnictwa prawnego.

ASPIRE

Kancelaria jest członkiem stowarzyszenia ASPIRE, które reprezentuje interesy firm z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych w Polsce.

Kancelaria jest również obecna za pośrednictwem swojego przedstawiciela w europejskim stowarzyszeniu Association européenne d’études juridiques et fiscales.

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest członkiem wspierającym Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed. Związek branżowy BioInMed powstał, by chronić prawa i reprezentować interesy firm członkowskich w Polsce i za granicą oraz zwiększać innowacyjność polskiej gospodarki poprzez promocję inwestycji w biotechnologię medyczną i popularyzowanie rozwiązań systemowych wspierających rozwój branży.

https://www.bioinmed.pl/

CAPIP.EU Coalition Against Piracy

Wardyński i Wspólnicy jest jedną z kilkudziesięciu firm prawniczych zrzeszonych w organizacji CAPIP.EU, której celem jest walka z podróbkami i piractwem oraz proponowanie stronom poszkodowanym wsparcia prawnego w tym zakresie na terenie Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii i Bałkanów.

Central Europe Energy Partners (CEEP)

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest również członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP) – międzynarodowego stowarzyszenia non-profit wspierającego integrację środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym sektorze.

European Business Aviation Association (EBAA)

Kancelaria jest członkiem The European Business Aviation Association (EBAA), wiodącej organizacji zrzeszającej operatorów samolotów biznesowych w Europie. EBAA reprezentuje ponad 700 firm w Europie.

https://www.ebaa.org/

European Employment Lawyers Association (EELA)

Jesteśmy członkiem European Employment Lawyers Association, stowarzyszenia założonego pod prawem niemieckim, które zrzesza i integruje prawników specjalizujących się w prawie pracy na terenie Unii Europejskiej.

European Law Institute (ELI)

Kancelaria została przyjęta do grona obserwatorów instytucjonalnych European Law Institute – niezależnej organizacji, której celem jest poprawa jakości prawa europejskiego.

International Bar Association i American Bar Association

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest aktywnym członkiem dwóch najważniejszych organizacji prawniczych: International Bar Association (IBA)American Bar Association (ABA). Wspólnicy kancelarii działają w komitetach i grupach roboczych obu organizacji, a także jako prelegenci biorą udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach organizowanych dla członków obu organizacji, co przekłada się na korzyści odczuwane przez naszych klientów.

ICC Polska – Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Izby Handlowej

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest aktywnym członkiem ICC Polska – organizacji,  której misją jest reprezentowanie na forum światowym ICC interesów polskiego środowiska biznesowego oraz kształtowanie globalnego otoczenia gospodarczego poprzez wspieranie handlu międzynarodowego i inwestycji w ramach wielostronnego systemu opartego na prawie i zasadach. ICC Polska działa poprzez komisje sektorowe w dziedzinach: arbitrażu, ADR, bankowości, konkurencji oraz własności intelektualnej.

International Trademark Association

Kancelaria jest członkiem International Trademark Association (INTA), największej organizacji non profit wspierającej rozwój w sferze znaków towarowych i własności intelektualnej będących elementami uczciwego i efektywnego handlu krajowego i międzynarodowego.

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jednym z członków założycieli Koalicji na rzecz Polskich Innowacji – organizacji, działającej na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Konfederacja Lewiatan

Kancelaria jest członkiem Konfederacji Lewiatan – organizacji, która reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców przed instytucjami państwowymi i działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki.

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO)

Kancelaria jest członkiem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO), stowarzyszenia działającego m.in. na rzecz dostosowania regulacji prawnych do najnowszych osiągnięć nauki z zakresu suplementacji diety oraz wspierającego rozwoju branży suplementów i odżywek. Członkami stowarzyszenia są producenci i dystrybutorzy suplementów diety, firmy doradcze i kancelarie prawne specjalizujące się w prawie żywnościowym oraz wybitni eksperci z dziedziny suplementacji.

Lex Mundi

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy jest jedynym w Polsce członkiem Lex Mundi, sieci skupiającej renomowane niezależne firmy prawnicze na świecie. Lex Mundi to jedno z największych stowarzyszeń niezależnych firm prawniczych na świecie. W jego skład wchodzi ponad 160 firm z całego świata zatrudniających około 21 000 prawników. Członkowie Lex Mundi pochodzą z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Loan Market Association (LMA)

Wardyński i Wspólnicy jest członkiem Loan Market Association, które za główny cel ma poprawę płynności, efektywności i przejrzystości na pierwotnych i wtórnych rynkach kredytów konsorcjalnych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

London Court of International Arbitration and ADR Worldwide (LCIA)

Prawnicy kancelarii zajmujący się rozwiązywaniem sporów i arbitrażu są członkami London Court of International Arbitration (LCIA) – międzynarodowej instytucji zapewniającej zarządzanie postępowaniami gospodarczymi wszystkim stronom sporu.

L2B Aviation

Przynależymy do L2B Aviation – największej na świecie międzynarodowej organizacji zrzeszającej kancelarie specjalizujące się w prawie lotniczym.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Podatkowe w Polsce

Wardyński i Wspólnicy jest firmą członkowską polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego IFA, które zajmuje się analizą i rozwojem międzynarodowego i porównawczego prawa w zakresie finansów publicznych, w szczególności prawa podatkowego.

New York State Bar Association

Dzięki działalności kilku prawników kancelarii jesteśmy członkiem prestiżowego Stowarzyszenia Prawników Stanu Nowy Jork – organizacji wspierającej reformy w prawie i dbającej m.in. o utrzymywanie na najwyższym poziomie standardów zawodu prawnika: uczciwości, honoru, umiejętności zawodowych.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych

Kancelaria jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, które skupia inwestorów private equity / venture capital aktywnych w Polsce oraz osoby, firmy i instytucje zainteresowane rozwojem tego sektora w naszym kraju.

Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji

Przedstawiciele kancelarii są członkami Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji – organizacji, która powstała celem integracji środowiska praktyków w dziedzinie restrukturyzacji oraz poprawy jakości i skuteczności procesów restrukturyzacji na polskim rynku.

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

Wardyński i Wspólnicy jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, którego celem jest wymiana wiedzy z zakresu prawa konkurencji wśród polskich prawników.

Stowarzyszenie Prawa Pracy

Kancelaria jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Pracy, które działa na rzecz integracji i profesjonalizacji środowiska prawników specjalizujących się w prawie pracy. Jeden ze wspólników kancelarii jest współzałożycielem stowarzyszenia.

The Center for American and International Law

Kancelaria jest zrzeszona w Centrum na rzecz Prawa Amerykańskiego i Międzynarodowego, którego celem jest kształcenie ustawiczne prawników w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Union Internationale des Avocats

Kancelaria jest również obecna za pośrednictwem swojego przedstawiciela we francuskim stowarzyszeniu prawników Union Internationale des Avocats.

World Services Group

World Services Group to globalna sieć, która zrzesza renomowane, niezależne firmy z sektora usług profesjonalnych, mające najlepszą reputację i wyjątkowe doświadczenie w poszczególnych branżach. WSG składa się z ponad 120 wybitnych firm reprezentujących międzynarodowych klientów na całym świecie. Członkowie działają w ponad 150 jurysdykcjach i zatrudniają ponad 23 000 specjalistów na całym świecie.