Adam Pawlisz – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Adam Pawlisz

adwokat, wspólnik

Fuzje i przejęcia, private equity, prawo korporacyjne

Adam Pawlisz ma wieloletnie doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć (share deal i asset deal), projektach typu joint-venture oraz innych formach restrukturyzacji i finansowania przedsiębiorstw.

Prowadził szereg skomplikowanych i złożonych krajowych i transgranicznych projektów transakcyjnych zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących, doradzając funduszom private equity, inwestorom branżowym i prywatnym przedsiębiorcom.

Ma szczególne doświadczenie w doradztwie dla licznych inwestorów skandynawskich, amerykańskich, brytyjskich oraz niemieckich.

Zarządzał wieloma projektami transakcyjnymi (zarówno na etapie due diligence, jak i w fazie negocjacji), dotyczącymi spółek z różnych obszarów gospodarki.

Wspiera klientów w zakresie kształtowania relacji holdingowych, przygotowywania umów wspólników i akcjonariuszy oraz rozwiązywania sporów wspólników/akcjonariuszy.

Ma również duże doświadczenie w zakładaniu i bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek kapitałowych oraz w projektach restrukturyzacyjnych (połączenia, przekształcenia, podziały).

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010)

Doświadczenie nabywał m.in. w kancelariach Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy, Domański Zakrzewski i Palinka sp.k. oraz Gessel.

Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie

The Legal 500 EMEA 2024, prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia