Publikacje – transakcje – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Publikacje

We współpracy z LexisNexis Polska, w ramach serii „Prawo w praktyce” opublikowaliśmy „Transakcje przejęć i fuzji” – opracowanie poświęcone praktycznemu zastosowaniu instrumentów prawnych wykorzystywanych w transakcjach fuzji i przejęć, „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć”, w których omawiamy przykładowe ryzyka prawne z wybranych obszarów badania prawnego oraz „Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości” – niemal 400-stronicowe kompendium wiedzy dla osób, które uczestniczą w transakcjach M&A i na rynku nieruchomości, doradzają łączącym się spółkom lub reprezentują strony transakcji polegających na nabyciu lub sprzedaży składników majątkowych, przedsiębiorstw i nieruchomości.

Jesteśmy też wydawcą aplikacji Wardyński+, pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na iPada i Androida. Użytkownicy znajdą w niej najnowsze i archiwalne wydania portalu „Co do zasady”, a także publikacje i Roczniki kancelarii. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w App Store i Google Play. Nowe teksty pojawiają się co najmniej raz na tydzień.