Opis – transakcje – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Od ponad 20 lat doradzamy w transakcjach międzynarodowych i lokalnych dotyczących różnych sektorów gospodarki.

Doradztwo transakcyjne jest, obok rozwiązywania sporów, kluczową praktyką kancelarii i stanowi znaczną część prowadzonych przez nas spraw.

Nasi klienci

Działamy na rzecz wszystkich stron transakcji: sprzedających, kupujących oraz osób trzecich zainteresowanych transakcją, takich jak instytucje finansowe czy zarządy spółek będących przedmiotem przejęcia. Dobrze znamy polski i środkowoeuropejski rynek. Pomagamy na nim zaistnieć zagranicznym inwestorom, służymy też pomocą polskim przedsiębiorcom inwestującym za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z najlepszymi kancelariami zagranicznymi specjalizującymi się w fuzjach i przejęciach obsługujemy transakcje międzynarodowe obejmujące swoim zasięgiem Polskę i Europę.

Jak pracujemy

Pomagamy tak ukształtować strukturę transakcji i sformułować dokumenty transakcyjne, aby odpowiednio zabezpieczyć interesy naszych klientów i ograniczyć ryzyko sporów pomiędzy podmiotami biorącymi udział w transakcjach. Jeżeli klient prowadzi działalność regulowaną, dbamy o uwzględnienie specyfiki branży i jej regulacji w transakcjach. Naszym celem jest zminimalizowanie kosztów i czasu potrzebnych do zamknięcia transakcji.

Doradzamy na wszystkich etapach transakcji. Przygotowujemy pełną analizę prawną podmiotów gospodarczych (due diligence investigation report). Opracowujemy ramowe porozumienia regulujące strukturę oraz poszczególne etapy transakcji, sporządzamy listy intencyjne, porozumienia wstępne, umowy o zachowaniu poufności oraz umowy przedwstępne, zobowiązujące i rozporządzające, których przedmiotem są udziały albo akcje, przedsiębiorstwo, zorganizowane części przedsiębiorstwa lub określone składniki majątkowe. Pomagamy przy zmianach koniecznych do wydzielenia i przejścia spółki bądź przedsiębiorstwa spod kontroli jednej grupy kapitałowej do drugiej, w tym przy przenoszeniu praw i obowiązków z istniejących umów. Po zakończeniu transakcji doradzamy w sprawach związanych z realizacją zobowiązań wynikających z dokumentów transakcyjnych, a także powiązanych z transakcją obowiązków o charakterze publicznoprawnym.

Ze względu na wielkość kancelarii możemy powołać na potrzeby każdej transakcji odpowiednio duży zespół, zgodnie z potrzebami projektu.

Obsługę prawną transakcji prowadzimy w języku polskim i angielskim. Na życzenie klienta możemy prowadzić czynności w projektach transakcyjnych również w języku niemieckim i francuskim.

Ponadto w ramach praktyki transakcyjnej zapewniamy kompleksowe doradztwo m.in. z zakresu prawa spółekprawa podatkowegoprawa ochrony środowiskaprawa konkurencjiprawa pracynieruchomościrynków kapitałowychrestrukturyzacji i finansowania projektów.