Chambers and Partners: Corporate M&A 2022 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Chambers and Partners: Corporate M&A 2022

Ukazał się coroczny raport Chambers and Partners Corporate M&A 2022.

Przewodnik zawiera najnowsze informacje prawne z zakresu przejęć, przepisów antymonopolowych, ograniczeń w inwestycjach zagranicznych, nabywania udziałów, negocjacji, wezwań na zakup akcji, warunków oferty przejęcia, przymusowego wykupu akcji, ujawniania informacji poufnej, obowiązków kadry zarządzającej, środków ochronnych i aktywności akcjonariuszy.

Izabela Zielińska-Barłożek, Anna Dąbrowska, Krzysztof Libiszewski i Maciej A. Szewczyk z naszej praktyki transakcyjnej są autorami rozdziału omawiającego trendy i rozwój rynku fuzji i przejęć w Polsce. Pokazują, jak zmieniło się zawieranie transakcji i struktura rynku w wyniku pandemii. Wspominają również, jaki wpływ na gospodarkę ma sytuacja polityczna, zakłócenia łańcuchów dostaw, inflacja i słabnąca waluta. Autorzy zastanawiają się także, jakie będą długofalowe skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę dla gospodarek na całym świecie.

Publikacja dostępna jest na stronie Chambers and Partners >>>>