Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Prawo ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości

Ukazała się piąta już publikacja z serii „Prawo w praktyce” przygotowana przez kancelarię Wardyński i Wspólnicy oraz LexisNexis Polska.

Do księgarń trafiła właśnie pierwsza polskojęzyczna publikacja poświęcona prawu ochrony środowiska w transakcjach fuzji i przejęć oraz nabycia nieruchomości. Jest to niemal 400-stronicowe kompendium wiedzy dla osób, które uczestniczą w transakcjach M&A i na rynku nieruchomości, doradzają łączącym się spółkom lub reprezentują strony transakcji polegających na nabyciu lub sprzedaży składników majątkowych, przedsiębiorstw i nieruchomości.

Publikację, pod redakcją Izabeli Zielińskiej-Barłożek i Dominika Wałkowskiego, opracowali eksperci praktyki ochrony środowiska i praktyki transakcyjnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Prawidłowa ocena ryzyka związanego z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest kluczowym elementem wielu transakcji na polskim rynku, zwłaszcza tych, których przedmiotem są zakłady produkcyjne. Sformułowanie w dokumentach transakcyjnych odpowiednich postanowień regulujących odpowiedzialność związaną z wykrytym w tym obszarze ryzykiem sprawia problemy m.in. dlatego, że w literaturze niewiele uwagi poświęca się tej tematyce. Nierzadko też, choć świadomość przedsiębiorców jest coraz większa, kupujący i ich doradcy prawni nie przykładają należytej wagi do konsekwencji nieuwzględnienia w transakcji kwestii związanych z oddziaływaniem nabywanego podmiotu na środowisko – mówi Izabela Zielińska-Barłożek, wspólnik kancelarii Wardyński i Wspólnicy odpowiedzialny za praktykę prawa ochrony środowiska i koordynujący praktykę transakcyjną.

Wbrew niekiedy wyrażanym opiniom, naruszenie wymogów prawa ochrony środowiska może wiązać się z bardzo dotkliwymi sankcjami, nawet wtedy, gdy naruszenie prawa nie spowodowało żadnego uszczerbku w środowisku. W takich sytuacjach ocena, czy w wyniku transakcji inwestor przejmie obowiązek zapłaty kar, staje się kluczowa  – dodaje Dominik Wałkowski, adwokat w praktyce prawa ochrony środowiska kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Jeszcze w tym roku prawnicy kancelarii i LexisNexis Polska planują wspólne wydanie książki podejmującej tematykę zamówień publicznych.

Publikację można nabyć tutaj.