Marcin Wujczyk – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Marcin Wujczyk

Marcin Wujczyk

radca prawny, wspólnik

Ponad 15-letnie doświadczenie w prawie pracy i doradztwie HR

Dr hab. Marcin Wujczyk jest współodpowiedzialny za praktykę prawa pracy. Zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem praw pracowników do ochrony prywatności oraz współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi. Doradza największym spółkom w Polsce w zakresie procedur zwolnień grupowych, transferu przedsiębiorstwa oraz postępowań antymobbingowych i antydyskryminacyjnych.

Bezpośrednio wspiera w procesie decyzyjnym zarządy oraz dyrektorów personalnych spółek, w tym międzynarodowych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2018 r.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim

Doktorat w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego (praca doktorska nt. ochrony prywatności pracownika)

Academic Visitor na Uniwersytecie Oksfordzkim w latach 2014-2015

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie

International Labour and Employment Relations Association (ILERA)

International Society for Labour and Social Security Law

International Association of Young Lawyers (AIJA)

„Nowe formy zabezpieczenia roszczeń pracowników żądających przywrócenia do pracy”, Rocznik 2024

„Praca zdalna – nowe regulacje w zakresie pracy poza biurem”, Rocznik 2023

„Zapewnienie racjonalnych usprawnień dla pracownika z niepełnosprawnościami jako obowiązek pracodawcy”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 2

„Ciemna strona żółtych związków” (współautor), Rocznik 2019

„Kodeks Pracy. Komentarz” (współautor), Gdańsk 2017

„Zakaz dyskryminacji w prawie pracy. Rozważania porównawcze, de lege lata i de lege ferenda na gruncie polskich i brytyjskich przepisów antydyskryminacyjnych”, Warszawa 2016

„The Right of Social Security in the Constitutions of the World. Broadening the moral and legal space for social justice” (general editor), Genewa 2016

„Zbiorowe prawo pracy. Komentarz” (współautor), Warszawa 2016

„Wypowiedzenie warunków pracy i płacy w umownym stosunku pracy”, Wolters Kluwers, Warszawa 2015

„Prawo pracownika do ochrony prywatności”, Wolters Kluwers, Warszawa 2012

The Legal 500 EMEA (2023 – 2024), prawo pracy