Maciej Zych – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Maciej Zych

adwokat, partner

Skomplikowane spory gospodarcze i sektor lotniczy

Maciej Zych wspiera i reprezentuje klientów w różnorodnych sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi i trybunałami arbitrażowymi. Zajmuje się zwłaszcza skomplikowanymi procesami związanymi z inwestycjami budowlanymi, m.in. dotyczącymi wad projektowych, sporami w branży infrastruktury i transportu oraz sporami potransakcyjnymi.

Klientom z sektora lotniczego doradza w kwestiach transakcyjnych, regulacyjnych i spornych. Reprezentuje ich też w kontaktach z organami publicznymi, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 roku.

Ukończył z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Zajął trzecie miejsce w konkursie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej na najlepszą pracę magisterską z zakresu arbitrażu lub mediacji.

Jest absolwentem szkoły prawa amerykańskiego prowadzonej przez Catholic University of America, Columbus School of Law (Washington, D.C.) przy Uniwersytecie Jagiellońskim (2013). Ukończył też kurs prawa angielskiego i europejskiego w British Law Centre przy Uniwersytecie Warszawskim (2013).

Uczestnik międzynarodowych konkursów – symulacji postępowania w międzynarodowym arbitrażu handlowym (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot Court), wyróżniony w roku 2011 i 2012.

Krakowska Izba Adwokacka

„Realizacja kontraktów dla Europejskiej Agencji Kosmicznej z perspektywy polskiego wykonawcy”, współautor, Rocznik 2024

„Ochrona zagranicznych inwestycji w Polsce i świecie” (współautor), Rocznik 2022

„Świadczenie in natura jako forma naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 września 2014 r., II CSK 795/13”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2021 nr 1

„Dowody elektroniczne – wciąż nieoczywiste” (współautor), Rocznik 2021