Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 4 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 4

O obietnicach i granicach sali sądowej w prawie europejskim | Liechtenstein: państwo małe, ale nowoczesne i znaczące w Europie. Część 1 – Powstanie suwerennego państwa, rozwój własnego systemu prawnego oraz otwarcie się na Europę i świat | Fundacja rodzinna. Aspekty ekonomiczne i prawno‑podatkowe | Fundacja prawa prywatnego jako instytucja zamawiająca? | Świadczenie in natura jako forma naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania | Ratio legis według woli ustawodawcy czy według woli sądu? | Schematy podatkowe jako przedmiot interpretacji indywidualnej | O komunikacji prawniczej, podróży przez sąd i potrzebie pozytywnej opowieści