Spory budowlane – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Spory budowlane

Czy przepis wprowadzający gwarancyjną odpowiedzialność inwestora za długi wykonawcy wobec podwykonawców sprawił, że podwykonawcom jest łatwiej? Czemu służy w praktyce gwarancja zapłaty? (Bo niekoniecznie terminowej zapłacie wynagrodzenia). Jak odzyskać pieniądze wypłacone bezpośrednio podwykonawcom? Jaka jest specyfika rozliczeń z podwykonawcami zamówień publicznych? Jaka jest pozycja generalnego wykonawcy w świetle przepisów o odpowiedzialności solidarnej inwestora? Piszą prawnicy doświadczeni w obsłudze kontraktów budowlanych.