Tomasz Zasacki – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Tomasz Zasacki
Obszary prawa

Tomasz Zasacki

Adwokat, starszy doradca

Adwokat z 30-letnim doświadczeniem w sprawach obrotu nieruchomościami

Tomasz Zasacki zajmuje się przede wszystkim prawem obrotu nieruchomościami oraz inwestycjami w nieruchomości. Doradza zwłaszcza w kwestiach związanych z prawem cywilnym, zabudową i zagospodarowaniem przestrzennym oraz księgami wieczystymi. Ma duże doświadczenie w dziedzinie użytkowania wieczystego oraz nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Doradzał w wielu transakcjach związanych z nabywaniem nieruchomości na cele tworzenia sieci handlowych, obiektów przemysłowych, rewitalizacji zespołu zabytkowych budynków i zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Doradzał organom administracji rządowej w trakcie prywatyzacji wielu przedsiębiorstw państwowych oraz realizacji projektów infrastrukturalnych.

Ma doświadczenie w sprawach restytucji dzieł sztuki zagrabionych Żydom europejskim w trakcie II wojny światowej (Holocaust looted art).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 1996 r., w latach 2000-2011 był wspólnikiem kancelarii.

W 2014 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Tomasza Zasackiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1981)

Izba Adwokacka w Warszawie

Who’s Who Legal 2020, nieruchomości

Expert Guides 2015, nieruchomości

Best Lawyers® 2014, nieruchomości