Tomasz Zasacki – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Tomasz Zasacki
Obszary prawa

Tomasz Zasacki

Adwokat, starszy doradca

Adwokat z 30-letnim doświadczeniem w sprawach obrotu nieruchomościami

Tomasz Zasacki zajmuje się przede wszystkim prawem obrotu nieruchomościami oraz inwestycjami w nieruchomości. Doradza zwłaszcza w kwestiach związanych z prawem cywilnym, zabudową i zagospodarowaniem przestrzennym oraz księgami wieczystymi. Ma duże doświadczenie w dziedzinie użytkowania wieczystego oraz nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.

Doradzał w wielu transakcjach związanych z nabywaniem nieruchomości na cele tworzenia sieci handlowych, obiektów przemysłowych, rewitalizacji zespołu zabytkowych budynków i zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Doradzał organom administracji rządowej w trakcie prywatyzacji wielu przedsiębiorstw państwowych oraz realizacji projektów infrastrukturalnych.

Ma doświadczenie w sprawach restytucji dzieł sztuki zagrabionych Żydom europejskim w trakcie II wojny światowej (Holocaust looted art).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 1996 r., w latach 2000-2011 był wspólnikiem kancelarii.

W 2014 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odznaczył Tomasza Zasackiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1981)

Izba Adwokacka w Warszawie

„Inwestowanie na gruntach rolnych i leśnych”, Rocznik 2023

„Dostęp do drogi publicznej wcale nie tak oczywisty” (współautor), Rocznik 2015

„Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców temat stale aktualny” (współautor), Rocznik 2013

Who’s Who Legal 2020, nieruchomości

Expert Guides 2015, nieruchomości

Best Lawyers® 2014, nieruchomości