Mateusz Kosiorowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Mateusz Kosiorowski

adwokat
Postępowania sądowe, odszkodowawcze i likwidacyjne. Sprawy ubezpieczeniowe i transportowe

Mateusz Kosiorowski pomaga w sprawach ubezpieczeniowych, transportowych i odszkodowawczych, w tym związanych z reprywatyzacją i odpowiedzialnością władzy publicznej. Ma bogate doświadczenie w sporach ubezpieczeniowych oraz w postępowaniach likwidacyjnych i regresowych, w szczególności na tle ubezpieczeń należących do tzw. działu drugiego. Zajmuje się umowami ubezpieczenia, regulacjami prawnymi uczestników sektora ubezpieczeń oraz zagadnieniami InsurTech. Ponadto wspiera przy kwestiach przewozu towarów drogą lądową, w tym przewozu międzynarodowego.

Jest koordynatorem praktyki ubezpieczeń.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz administracyjnych. Ma doświadczenie w sporządzaniu nadzwyczajnych środków zaskarżenia.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy związany od 2019 r.

Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – podyplomowe studia ubezpieczeń

Finalista IV-tego Turnieju Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W latach 2013 – 2016 związany z Honorowym Konsulatem Królestwa Norwegii w Szczecinie.

W latach 2016 – 2019 pracował w kancelarii adwokackiej zajmującej się obsługą prawną i procesową towarzystw ubezpieczeniowych.

Izba Adwokacka w Warszawie

„Zdarzenia kolejowe – czy odpowiada za nie także zarządca infrastruktury kolejowej?”, współautor, Rocznik 2024

„Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nieodpłatnie przez osoby bliskie nad poszkodowanym, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 r. (III CZP 31/19)”, Co do zasady. Studia i analizy prawne” 2022 nr 1

„Czy można dochodzić roszczeń epidemicznych w postępowaniu grupowym?” (współautor), Rocznik 2021

„Przelew wierzytelności z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie zwrotu kosztów za sporządzenie prywatnej ekspertyzy rzeczoznawcy. Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 2 września 2019 r., III CZP 99/18”, Co do zasady. Studia i analizy prawne” 2020 nr 2

„Wybrane schematy międzynarodowego oszustwa dystrybucyjnego a legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o zapłatę z tytułu uszczerbku majątkowego na gruncie konwencji CMR”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020 nr 1