Lena Marcinoska-Boulangé – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Lena Marcinoska-Boulangé

adwokat, partner

Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i startupie – strukturyzacja, umowy i naruszenia

Lena Marcinoska-Boulangé zajmuje się prawem własności intelektualnej, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i prawem internetu. Reprezentuje klientów przede wszystkim w cywilnych sporach sądowych i sporach domenowych. Uczestniczy w postępowaniach administracyjnych, a także w przygotowaniu  i  negocjowaniu ugód oraz różnego rodzaju umów. Doradza startupom.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2012 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2011)

Studia podyplomowe w dziedzinie prawa nowoczesnych technologii w Polskiej Akademii Nauk (2013)

Izba Adwokacka w Warszawie

„Nie warto zwlekać z dochodzeniem roszczeń” (współautorka), Rocznik 2018

„Start-up Handbook. Co start-upy powinny widzieć o przepisach prawa” (współautorka), Fundacja Startup Poland 2015

„Systemy dronów bojowych” (współautorka), Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015

„O zaletach gromadzenia dowodów zawczasu” (współautorka), Rocznik 2014

The Legal 500 EMEA 2019, własność intelektualna