Dariusz Wasylkowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Dariusz Wasylkowski

adwokat, doradca podatkowy, wspólnik

Klienci indywidualni, podatki, pomoc publiczna

Dariusz Wasylkowski jest współodpowiedzialny za praktykę podatkową i odpowiedzialny za praktykę klientów prywatnych i praktykę pomocy publicznej. Doradza w sprawach dotyczących polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz cen transferowych.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie międzynarodowego planowania majątkowego, międzynarodowej sprawozdawczości podatkowej, spraw spadkowych, a także w sprawach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania lub obywatelstwa. Doradza również w zakresie restrukturyzacji majątku prywatnego i biznesu.

Reprezentuje klientów w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz karnych skarbowych.

Koordynuje projekty z zakresu pomocy publicznej, zwłaszcza związane z przyznaniem pomocy publicznej dla projektów współfinansowanych ze środków publicznych i budżetu Unii Europejskiej.

Zajmuje się również mediacjami, szczególnie pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi. Jest mentorem w programie Early Warning Europe

Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Studiował też prawo na Uniwersytecie w Kopenhadze. Wziął udział w programie MBA zorganizowanym przez University of Illinois at Urbana-Champaign i Uniwersytet Warszawski. Uczestniczył w programie szkoleniowo-badawczym Akademii Prawa Podatkowego przy IBFD w Amsterdamie, a także w programach szkoleniowych dla kadry zarządzającej organizowanych przez Harvard University, Pepperdine University oraz Uniwersytet SWPS.

Karierę zawodową rozpoczął w 1993 r. W latach 1994-1999 był prawnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Od 2000 do 2004 r. był partnerem w Deloitte and Touche.

International Fiscal Association

International Bar Association

American Bar Association

International Institute for Conflict Prevention & Resolution

„Kiedy nie płaci się exit tax – analiza praktyki dwa lata po wprowadzeniu podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków” (współautor), Rocznik 2021

„Opodatkowanie zagranicznych muzyków występujących w Polsce” (współautor), Rocznik 2020

„Hurtowe oszustwa podatkowe wymagają detalicznego badania” (współautor), Rocznik 2017

„Jak legalnie sprowadzić do Polski nieujawnione oszczędności zgromadzone za granicą” (współautor), Rocznik 2016

„Czy polskie sądy uwierzą w trust?” (współautor), Rocznik 2014

„Międzynarodowa wymiana informacji w sprawach podatkowych” (współautor), Rocznik 2013

„Zagraniczne fundusze inwestycyjne mają prawo do zwrotu polskiego podatku dochodowego” (współautor), Rocznik 2012

„Rozprawa administracyjna” (współautor), Rocznik 2011

„Członek zarządu a odpowiedzialność karna skarbowa” (współautor), Rocznik 2011

Legal 500 EMEA (2020 – 2024), podatki, Hall Of Fame

Legal 500 EMEA (2014 – 2019), podatki, Leading individuals

Legal 500 EMEA (2019 – 2024), doradztwo dla klientów indywidualnych

Chambers Europe (2011 – 2022), podatki

Chambers High Net Worth (2018 – 2023), doradztwo dla klientów indywidualnych

Who’s Who Legal 2021, podatek dochodowy od osób prawnych, doradztwo dla klientów indywidualnych

World Tax 2024

Tax Directors Handbook (2016 – 2018)

Expert Guides 2015, podatki

Leaders League 2015, podatki

Best Lawyers® 2014, podatki