Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa książka z dziedziny podatków międzynarodowych pt.  „Ceny transferowe. Wybrane zagadnienia” wydana przez Wolters Kluwer Polska we współpracy z Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja omawia z punktu widzenia ekonomicznego, a także prawno-podatkowego kluczowe problemy dotyczące cen transferowych. Autorami opracowania pod redakcją naukową sędziego NSA, prof. SGH Dominika Gajewskiego z przedmową Jana Rudowskiego, sędziego NSA, Prezesa Izby Finansowej są sędziowie, przedstawiciel administracji podatkowej, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz doradcy zajmujący się problematyką cen transferowych. Rozdział pt. Rola sądów administracyjnych w procesie rozstrzygania sporów o ceny transferowe w trybach przewidzianych przez prawo międzynarodowe i prawo unijne” napisał wspólnik kancelarii Dariusz Wasylkowski.