Danuta Pajewska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Danuta Pajewska

radca prawny, starszy doradca

Doradztwo dla spółek publicznych, instytucji finansowych oraz transakcje na rynkach kapitałowych (ECM i DCM)

Danuta Pajewska jest odpowiedzialna za praktykę rynków kapitałowych i instytucji finansowych. Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, transakcjami na rynku kapitałowym, problematyką corporate governancebusiness compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnieniami outsourcingu.

Bierze udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych związanych z emisją akcji, obligacji i produktów strukturyzowanych. Doradza przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych związanych z transakcjami na rynku kapitałowym, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.

W 2004 r. została wspólnikiem w kancelarii Wardyński i Wspólnicy.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1989-1990 pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz jako doradca ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Od 1991 r. była doradcą przewodniczącego, a następnie dyrektorem Biura Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych. Współtworzyła pierwsze regulacje dotyczące publicznego obrotu papierami wartościowymi. W latach 1995-1999 była przewodniczącą Sądu Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a do roku 2006 – sędzią tego sądu. W latach 1995-1999 była radcą prawnym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A. Była członkiem zespołu przygotowującego prywatyzację Banku Handlowego w Warszawie S.A. Współtworzyła dokumentację prawną związaną z utworzeniem i funkcjonowaniem towarzystwa funduszy inwestycyjnych Banku Handlowego w Warszawie S.A. i zarządzanych przez niego funduszy inwestycyjnych. Od grudnia 1999 r. współpracowała z Deloitte jako radca prawny, a następnie dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej z Deloitte jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku kapitałowego.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Doradca prawny Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)

Sędzia Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
 

„Finansowy warzywniak”, Rocznik 2024

„Compliance w spółce publicznej – nowe wyzwania” (współautorka), Rocznik 2023

„ESG, SFDR i taksonomia – jak to ugryźć? ”(współautorka), Rocznik 2022

„Koniec papierowych akcji” (współautorka), Rocznik 2021

„Przejrzystość relacji spółka – akcjonariusze. Nowe zasady” (współautorka), Rocznik 2020

„Po co spółce giełdowej kapitał docelowy?” (współautorka), Rocznik 2019

„Czy opcje na akcje pomogą zatrzymać najlepszych?” (współautorka), Rocznik 2018

„Transakcje przejęć spółek giełdowych – jak sobie radzić z informacjami poufnymi?” (współautorka), Rocznik 2017

„Ochrona interesów klientów firm inwestycyjnych” (współautorka), Rocznik 2016

„Odpowiedzialność przy korzystaniu z outsourcingu” Rocznik 2015

„(R)ewolucja w obowiązkach informacyjnych spółek giełdowych” (współautorka), Rocznik 2015

„Obligacje jako instrument pozyskiwania kapitału” Rocznik 2014

„Kilka słów o outsourcingu w Polsce” Rocznik 2013

„Dual listing” (współautorka), Rocznik 2012

„Dobrze działający dział compliance umożliwia spokojny sen menadżerom” Rocznik 2011

„Przejęcie spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych” Rocznik 2011

The Legal 500 EMEA 2019, fundusze inwestycyjne

IFLR1000 (2017 – 2023),  rynki kapitałowe – akcje, rynki kapitałowe – obligacje (Highly regarded)