Antoni Bolecki – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Antoni Bolecki

radca prawny, wspólnik

Prawo konkurencji i konsumentów, postępowania sądowe i administracyjne

Dr Antoni Bolecki jest odpowiedzialny za praktykę ochrony konkurencji i konsumentów. Specjalizuje się w prawie konkurencji i konsumentów oraz w postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym regulacyjnych.

Reprezentując na co dzień swoich klientów, wykorzystuje silne podstawy teoretyczne ugruntowane pracą naukową. Uczestniczył w szeregu największych transakcji w Polsce oraz wiodących postępowaniach sądowych i antymonopolowych w szczególności z branży finansowej, FMCG, energetyki, TMT, kolejowej.

W 2016 r. znalazł się w gronie laureatów konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę doktorską. Praca ta uzyskała także wyróżnienie komisji doktorskiej Wydziału Zarządzania UW.

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania (2013)

Studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania UW (2012)

Aplikacja sądowa (2006)

Wydział Historyczny UW (2004)

Wydział Prawa i Administracji UW (2002)

Szkoła Prawa Niemieckiego na UW (2001)

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy (2008–2013; 2019 – obecnie)

Kancelaria Hansberry Tomkiel (2017–2019)

Kancelaria Greenberg Traurig (2014–2017)

Kancelaria Chłopecki Sobolewska i Wspólnicy (2003–2008)

W przeszłości członek trzech rad nadzorczych.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

„Czy wspólnik może prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki?” (współautor), Rocznik 2023

Błędy proceduralne organu w postępowaniu antymonopolowym w sprawach praktyk ograniczających konkurencję a kompetencje Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, iKAR 2022, nr 3(11)

„Going in circles”, AMCHAM.PL QUARTERLY Vol. III, No. 3

„Nadużycie praw procesowych jako naruszenie prawa konkurencji”, Rocznik 2020

Nowe regulacje dotyczące rolniczego handlu detalicznego”, Food Lex Nr 2/2019

Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy a naruszenie zbiorowych interesów konsumentów”, Studia Prawa Prywatnego, Zeszyt 3-4/2018

„Modyfikacja klauzul abuzywnych w trybie tzw. jednostronnej zmiany umowy”, CARS 2017

Przewaga kontraktowa w relacjach sieci handlowych z dostawcami żywności”, iKAR 2017, nr 8(6)

„Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie prawa w procedurze Leniency?”, Prawo Konkurencji 25 lat, red .T. Skoczny, Wolters Kluwer, 2016

„Komentarz do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów” (red. T. Skoczny), C.H. Beck, 2014

Cechy szczególne franczyzy w prawie ochrony konkurencji”, iKAR 2013, nr 7(2)

Ograniczenia w sprzedaży przez Internet w umowach dystrybucyjnych”, iKAR 2013, nr 3(2)

„Wymiana informacji między konkurentami w ocenie organów ochrony konkurencji”, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, 2013

Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek – aktualne tendencje orzecznicze w Unii Europejskiej”, iKAR 2012, nr 3(1)

Ustalanie minimalnych cen odsprzedaży – czas na zmiany”. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie III SK 21/11 (Röben Ceramika Budowlana), iKAR 2012, nr 3(1)

Porozumienia zakazane ze względu na cel lub skutek – w aktualnej polskiej praktyce orzeczniczej”, iKAR 2012, nr 1(1)

„Recent development in Polish competition case law”, European Competition Journal, 2012

„Leniency Regimes”, European Lawyer, 2012

„Prawo konkurencji”, Lexis Nexis, 2012

Polish Antitrust Experience with Hub-and-Spoke Conspiracies, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies”, 2011, 4(5)

„Wymiana informacji między konkurentami w świetle prawa ochrony konkurencji”, Przegląd Prawa Handlowego, 2011

„Recent development in Polish competition case law”, European Competition Journal, 2010

„Competition cases from the European Union”, Sweet & Maxwell, 2010

Glosa do wyroku ETS z 23 listopada 2006 w sprawie ASNEF-Equifax: Orzecznictwo Sądów Wspólnotowych w latach 2004-2009, Wolters Kluwer, 2010

„International Encyclopaedia of Agency Distribution Agreements”, Kluwer International, 2010

Gratuitous transfer of ownership of energy transmission infrastructure as an abuse of a dominant position. Case comment to the judgement of the Supreme Court of 16 October 2008 – Kolej Gondolowa (Ref. No. III SK 2/08)”, Yearbook of antitrust and regulatory studies, 2009

„Problematyka równoległego stosowania prawa autorskiego i prawa antymonopolowego wobec organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi – spojrzenie krytyczne”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2009

Getting the Deal Through – Cartels, 2009

Getting the Deal Through – Dominance, 2009

Getting the Deal Through – Vertical Agreements in 42 jurisdictions worldwide, 2009

„Stowarzyszenia branżowe a prawo ochrony konkurencji w świetle orzecznictwa wspólnotowego”, Glosa 2/2009

The Legal 500 EMEA (2021 – 2024), prawo konkurencji i postępowania antymonopolowe

Chambers and Partners Europe (2021– 2024), prawo konkurencji i postępowania antymonopolowe