Magdalena Świtajska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Magdalena Świtajska

adwokat, wspólnik

Prawnik z dużym doświadczeniem w prawie pracy, sprawach imigracyjnych i postępowaniach sądowych

Magdalena Świtajska zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności „trudnymi zwolnieniami” pracowników wysokiego szczebla i pracowników chronionych, restrukturyzacjami zatrudnienia, transferami, transgranicznymi aspektami prawa pracy, a także cywilnoprawnymi i karnoprawnymi obszarami związanymi ze stosunkiem pracy (m.in. odpowiedzialność karna i wykroczeniowa pracowników i pracodawców, odpowiedzialność za szkodę, ochrona dóbr osobistych, ochrona informacji poufnych, działalność konkurencyjna).

Od wielu lat doradza klientom w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, delegowania obywateli państw trzecich do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o roszczenia wynikające z rozwiązywania umów o pracę, o mobbing i dyskryminację, o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także w sporach z ZUS, Państwową Inspekcją Pracy i właściwymi organami w zakresie legalności pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce.

Posiada uprawnienia solicitora Anglii i Walii (obecnie nie wykonuje zawodu).

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2009 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2010)

Izba Adwokacka w Warszawie

The Law Society of England and Wales

American Immigration Lawyers Association (AILA) (international associate)

„Pracownicy z zagranicy, czyli o (niewykorzystanych) szansach polskiego rynku pracy” (współautorka), Rocznik 2022

„Zagraniczna płaca minimalna dla polskiego pracownika” (współautorka), Rocznik 2016

„Delegowanie atrakcyjne dla pracodawców zagranicznych” Rocznik 2015

„Dlaczego compliance jest ważny w prawie pracy?” (współautorka), Rocznik 2014

 

Legal 500