Harald Marschner – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Harald Marschner

Harald Marschner

radca prawny, Rechtsanwalt

Reprezentuje klientów przed sądami Niemiec oraz wszystkimi polskimi sądami

Harald Marschner zajmuje się dochodzeniem roszczeń przed polskimi sądami i ich egzekucją. Jest znawcą prawa cywilnego w zakresie stwierdzania wykonalności orzeczeń zagranicznych oraz zabezpieczania i windykacji wierzytelności.

Zajmuje się również prawem handlowym, zakładaniem spółek handlowych oraz ich dalszą obsługą.

Obsługuje podmioty zagraniczne, w szczególności z obszaru niemieckojęzycznego w ramach German Desk.

Ma pełne prawa do reprezentacji klientów w sądach polskich oraz sądach niemieckich.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 1997 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem (1992)

Izba Adwokacka we Frankfurcie nad Menem (od 1996 r.)

Izba Adwokacka w Warszawie (od 2001 r.)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (od 2006 r.)

„Liechtenstein: państwo małe, ale nowoczesne i znaczące w Europie. Część 2 – Nowa ustawa liechtensteińska o zaufanych technologiach typu blockchain i jej porównanie z podobnymi ustawami z innych jurysdykcji”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2021 nr 2

„Liechtenstein: państwo małe, ale nowoczesne i znaczące w Europie. Część 1 – Powstanie suwerennego państwa, rozwój własnego systemu prawnego oraz otwarcie się na Europę i świat”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2021 nr 1

„Opinia przyjaciela sądu („amicus curiae brief”) w różnych systemach prawnych, w tym w Polsce”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2019, nr 1

„Wzory umów i pism – Spółka z o.o. (tom 1) – wydanie polsko-niemieckie”, C.H. Beck 2016

„Wzory umów i pism – Umowy handlowe (tom 2) – wydanie polsko-niemieckie”, C.H. Beck 2016

„Wzory umów i pism – Zobowiązania (tom 3) – wydanie polsko-niemieckie”, C.H. Beck 2016

„Wzory umów i pism (Musterverträge und -schriftsätze) – wydanie polsko-niemieckie” – tom 10 Wielkiego Zbioru Pism wydawnictwa C.H. Beck, 2006

Chambers Global 2019, rozwiązywanie sporów

Chambers Global 2018, rozwiązywanie sporów

Chambers Global 2017, rozwiązywanie sporów

Chambers Global 2016, rozwiązywanie sporów