Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 5 – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Co do zasady. Studia i analizy prawne - nr 5

Dopuszczalność udzielenia licencji wieczystej – pora na zmianę podejścia? | Ekonomiczna analiza podatków i ich rola w gospodarce na przykładzie podatku dochodowego od osób fizycznych | Podstawa opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych |  Liechtenstein: państwo małe, ale nowoczesne i znaczące w Europie. Część 2 – Nowa ustawa liechtensteińska o zaufanych technologiach typu blockchain i jej porównanie z podobnymi ustawami z innych jurysdykcji | Odpowiedzialność członka zarządu spółki jako beneficjenta pomocy publicznej w kontekście zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie  | Współpraca w zakresie tax good governance na forum UE  | Wszyscy mamy prawo żyć w czystym środowisku | Kwalifikacja naruszenia jako znikomego w przypadku deliktu administracyjnego sankcjonowanego bezwzględnie karą pieniężną. | O systemie kształcenia prawników i nowych wyzwaniach z tym związanych