Anna Olejniczak-Michalska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Anna Olejniczak-Michalska

radca prawny

Transgraniczne spory, kontrola eksportu i sankcje

Anna Olejniczak-Michalska doradza w kwestiach dotyczących handlu transgranicznego w szczególności w zakresie kontroli eksportu i międzynarodowych sankcji gospodarczych. W obszarze sankcji zapewnia wszechstronne doradztwo regulacyjne i transakcyjne. Reprezentuje klientów w sporach w związku z roszczeniami wynikającymi z zastosowania się do przepisów sankcyjnych oraz w postępowaniach przed organami kontrolnymi (skreślenie z listy sankcyjnej, zwolnienie zamrożonych aktywów, uchylenie tymczasowego zarządu przymusowego).  

Doradza i reprezentuje klientów w sporach dotyczących wykonywania umów, prawa właściwego, jurysdykcji i międzynarodowego wykonywania orzeczeń oraz w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przeprowadza oceny ryzyka w zakresie przestrzegania praw człowieka, audyty i dochodzenia wewnętrzne.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prawo) (2005)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Stosunki międzynarodowe) (2005)

Master II (Droit privé), Université de Strasbourg (2006)

W latach 2006-2007 związana z kancelarią White & Case i praktyką obsługi korporacyjnej spółek. W latach 2007-2012 pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, sporządzając projekty orzeczeń w sprawach ze skarg przeciwko Polsce. W ostatnich latach pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości jako główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA (2021 – 2024), doradztwo dla klientów indywidualnych