Anna Olejniczak-Michalska – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Anna Olejniczak-Michalska

radca prawny

Transgraniczne spory i prawo międzynarodowe

Anna Olejniczak-Michalska reprezentuje klientów w sporach dotyczących prawa właściwego, jurysdykcji i międzynarodowego wykonywania orzeczeń. Doradza w kwestiach dotyczących handlu transgranicznego i dystrybucji, w szczególności w zakresie kontroli obrotu i międzynarodowych sankcji handlowych.

Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przeprowadza oceny ryzyka w zakresie przestrzegania praw człowieka, audyty i dochodzenia wewnętrzne.

Klientom indywidualnym doradza we wszystkich obszarach krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego. Reprezentuje rodziców w sprawach o powrót dziecka na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Prawo) (2005)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (Stosunki międzynarodowe) (2005)

Master II (Droit privé), Université de Strasbourg (2006)

W latach 2006-2007 związana z kancelarią White & Case i praktyką obsługi korporacyjnej spółek. W latach 2007-2012 pracowała w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, sporządzając projekty orzeczeń w sprawach ze skarg przeciwko Polsce. W ostatnich latach pracowała w Ministerstwie Sprawiedliwości jako główny specjalista w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

The Legal 500 EMEA (2021 – 2023), doradztwo dla klientów indywidualnych