Włodzimierz Szoszuk – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Włodzimierz Szoszuk

adwokat, wspólnik

Spory o ochronę praw własności intelektualnej i dóbr osobistych, uzyskiwanie praw wyłącznych i obrót nimi

Włodzimierz Szoszuk odpowiada za praktykę własności intelektualnej.

Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej i autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także nowych technologii. W imieniu wielu znanych firm zagranicznych i krajowych prowadzi spory sądowe, cywilne i karne w obszarze szeroko rozumianej własności intelektualnej (ze szczególnym uwzględnieniem procesów o naruszenie patentów i znaków towarowych), a także prawa cywilnego i gospodarczego. Jest mediatorem i arbitrem. Ma duże doświadczenie w negocjowaniu i zawieraniu ugód, przygotowuje także różnego rodzaju umowy, w tym licencyjne, dystrybucyjne, a także dotyczące cesji praw.

Od 2003 r. jest członkiem CPR/INTA International Panel of Neutrals, a w 2005 r. został powołany przez Central European Advisory Group na sędziego arbitra w sprawach domen .eu Czeskiego Sądu Arbitrażowego w Pradze.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1982). Studiował prawo własności intelektualnej na Hamline University w Saint Paul, Minnesota (1991).

Izba Adwokacka w Warszawie

International Bar Association

International Trademark Association (INTA)

Polskie Stowarzyszenie Prawa Konkurencji

European Patent Lawyers Association (EPLAW)

W latach 1998-2006 był członkiem Advisory Group on Protection and Implementation of Intellectual Property Rights for Investment działającej pod egidą Komisji Ekonomicznej ONZ.

„Artysta w galerii” (współautor), Rocznik 2019

„Nie warto zwlekać z dochodzeniem roszczeń” (współautor), Rocznik 2018

„O upodabnianiu opakowań (współautor)”, Rocznik 2017

„Teoria ekwiwalentów – niezmiennie aktualna” (współautor), Rocznik 2016

„O zaletach gromadzenia dowodów zawczasu” (współautor), Rocznik 2014

„Naruszenie na wokandzie, tj. czy chronić prawa własności intelektualnej przed polskim sądem” (współautor), Rocznik 2013

„Niektóre ryzyka związane z zabezpieczeniem roszczeń w sporach patentowych” Rocznik 2012

„E-Commerce and the Law of Digital Signatures” (współautor rozdziału poświęconego polskiemu prawodawstwu), Oceana Publications, Inc.® 2005

The Legal 500 EMEA (2020 – 2024), własność intelektualna (Hall of fame)

The Legal 500 EMEA (2014 – 2019), własność intelektualna (Leading individuals)

Chambers Europe (2011 – 2024), własność intelektualna

Chambers Global (2013 – 2024), własność intelektualna

World Trademark Review 1000 (2017 – 2024), egzekucja wierzytelności i postępowania sądowe, zwalczanie naruszeń praw własności przemysłowej

IP Stars (2019 – 2023), patenty

IAM Patent 1000 (2018 – 2023), spory

Best Lawyers® 2014, własność intelektualna