Tomasz Wardyński – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Tomasz Wardyński

adwokat, wspólnik

Adwokat z blisko 40-letnim doświadczeniem; arbitraż międzynarodowy i spory; wspólnik założyciel kancelarii

Tomasz Wardyński jest wspólnikiem założycielem kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się postępowaniami arbitrażowymi z udziałem podmiotów polskich i zagranicznych, a także prawem cywilnym, handlowym i prawem konkurencji. Ma bogate doświadczenie w negocjacjach przy dużych projektach publicznych. Jako jeden z pierwszych prawników w Polsce rozwinął praktykę prawa Unii Europejskiej oraz prawa konkurencji.

Prywatną praktykę adwokacką prowadzi od 1979 r. W latach 1991-1996 był członkiem Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. W 2001 r. został przez Królową Brytyjską Elżbietę II mianowany komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego (Commander of the Order of the British Empire).

Jest członkiem Komisji do Spraw Arbitrażu i ADR w Międzynarodowej Izbie Handlu (ICC). W latach 2006–2009 był członkiem Rady Arbitrażowej przy SAKIG.

Jest na liście arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, Centrum Arbitrażowego Federalnej Izby Gospodarczej (VIAC) w Wiedniu oraz Sądu Arbitrażowego przy Węgierskiej Izbie Handlu i Przemysłu.

Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (1970)

College of Europe w Brugii (1973)

Instytut Wyższych Studiów Europejskich na Uniwersytecie w Strasburgu (1974–1975).

Stypendysta American Bar Foundation (1985)

Izba Adwokacka w Warszawie

Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego

International Bar Association (Legal Practice Division)

American Bar Association

American Counsel Association

„Law Firm Strategies for the 21st Century”, Globe Business Publishing Ltd., Londyn 2013 – współautor

„Kilka uwag o istocie arbitrażu” Rocznik 2011

The Legal 500 (2019 – 2024), rozwiązywanie sporów

Chambers Europe (2011 – 2024), rozwiązywanie sporów

Chambers Global (2013 – 2024), rozwiązywanie sporów

Who’s Who Legal 2024, arbitraż (Thought Leaders)

Expert Guides 2015, arbitraż handlowy, ład korporacyjny (corporate governance), postępowania sądowe

Best Lawyers® 2014, arbitraż i mediacje, prawo korporacyjne, spory, fuzje i przejęcia oraz finansowanie i rozwój projektów