Rafał Pytko – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Rafał Pytko

prawnik
Energetyka, dekarbonizacja, odnawialne źródła energii, transformacja energetyczna, chemia

Rafał Pytko doradza w zakresie produkcji, obrotu i sprzedaży energii i zielonych certyfikatów, autogeneracji, kogeneracji oraz dystrybucji energii i ciepła.

Pomaga w sprawach związanych z uzyskiwaniem koncesji na produkcję, sprzedaż, obrót i dystrybucję energii elektrycznej oraz paliw ciekłych i węglowodorów. Reprezentuje też klientów w sporach przed Ministrem Klimatu i Środowiska oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Poprzednio pracował m.in. w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, gdzie zajmował się implementacją prawa unijnego w zakresie zielonej gospodarki.