Konrad Werner – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Konrad Werner

Konrad Werner

radca prawny, doradca
Finansowanie projektów, w tym nieruchomościowych i akwizycyjnych. Regulacje rynku finansowego

Konrad Werner doradza w obszarze bankowości i finansów, w szczególności w zakresie transakcji finansowania dłużnego i regulacji finansowych.

Ma wieloletnie doświadczenie m.in. w obsłudze prawnej finansowania projektów nieruchomościowych (w tym budynków biurowych, centrów logistycznych, centrów handlowych, hoteli, prywatnych akademików), finansowania akwizycyjnego oraz finansowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych.

Doradza zarówno kredytodawcom, jak i kredytobiorcom, w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym jako doradca wiodący (lead counsel). Brał udział w projektach sekurytyzacyjnych i faktoringowych.

Doradzał w zakresie regulacyjnych aspektów dużych transakcji na rynku bankowym – przejęć, połączeń, podziału i likwidacji banków, a także przekształcenia oddziału instytucji kredytowej w bank krajowy.

Ma także doświadczenie w doradztwie regulacyjnym na rzecz banków, ubezpieczycieli, instytucji płatniczych, pośredników finansowych i innych podmiotów regulowanych.

Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

Finanse i bankowość, Szkoła Główna Handlowa

Noerr

CMS Cameron McKenna

secondment w HSBC Bank Polska S.A.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Od WIBOR-u do WIRON-u – perspektywa banków i kredytobiorców”, Rocznik 2023

Nadchodzi regulacyjna rewolucja w AML [w:] Odporny bank: anti-money laundering & anti-fraud – raport Związku Banków Polskich, marzec 2022

Egzekucja z rachunków bankowych – wybrane zagadnienia, „Rachunkowość Bankowa” 2007 nr 11

Działanie instytucji kredytowej w Polsce poprzez oddział. Zagadnienia podstawowe, „Monitor Prawniczy" 2006 nr 21 (współautor)

Zintegrowany nadzór finansowy na przykładzie brytyjskiego Financial Services Authority, „Prawo Bankowe” 2006 nr 5 (współautor)

Zastaw rejestrowy na flocie samochodów, „Gazeta Prawna”, 1 marca 2006

IFLR 1000 (2018-2022), bankowość i finanse

Legal 500 EMEA (2014-2022), bankowość i finanse