Karolina Parcheniak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Karolina Parcheniak

radca prawny
Kontrakty infrastrukturalne i budowlane, zamówienia publiczne

Karolina Parcheniak doradza krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym realizującym inwestycje infrastrukturalne, kubaturowe oraz energetyczne. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy na każdym etapie zamówień publicznych, w tym w zakresie postępowań odwoławczych, podczas realizacji zamówień i po ich zakończeniu (m.in. przygotowuje klientów do dochodzenia roszczeń).

Zajmuje się także inwestycjami realizowanymi w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze umów prawa cywilnego, w szczególności umów o roboty budowlane i umów o dzieło. Ma doświadczenie procesowe w sporach przed sądami powszechnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą.

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach prawo i administracja

Doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych zdobywała we francuskim biurze projektowym, a następnie jako prawnik w kancelariach prawnych we Wrocławiu.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

„Wpływ rozporządzenia o subsydiach zagranicznych na rynek zamówień publicznych”, współautorka, Rocznik 2024

„Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne – czy to działa?”, Rocznik 2023