Joanna Duda – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Joanna Duda

radca prawny
Doradza w sprawach wynikających ze zobowiązań umownych

Joanna Duda doradza w sprawach gospodarczych, w szczególności budowlanych w zakresie inwestycji kubaturowych i infrastrukturalnych, w tym dotyczących energetyki. Uczestniczy również w prowadzeniu sporów wynikających z wykonywania rozmaitych umów, takich jak umowy partnerstwa publiczno-prywatnego, międzynarodowego przewozu towarów (CMR), a także w transgranicznych sprawach związanych z odzyskiwaniem wierzytelności, w szczególności w sprawach cywilnych i handlowych w europejskim postępowaniu nakazowym. Zajmuje się także sprawami dotyczącymi nieruchomości.

Z kancelarią Wardyński i Wspólnicy związana jest od 2014 roku.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach programu Erasmus+ odbyła rok studiów prawniczych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Ferrarze.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

„Wykonywanie przez Polskę Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet w świetle Uwag końcowych Komitetu CEDAW”, Co do zasady. Studia i analizy prawne 2020, nr 2

„Pouczenia sądowe pisane po ludzku”, Rocznik 2020