Jakub Barański – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Jakub Barański

adwokat, partner

Transgraniczne spory handlowe, cyberbezpieczeństwo i nowe technologie

Jakub Barański zajmuje się przede wszystkim transgranicznymi sporami sądowymi i arbitrażowymi o charakterze handlowym, w szczególności sporami na gruncie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. CISG). Zajmuje się również sprawami związanymi z cyberbezpieczeństwem, w tym dotyczącymi tzw. phishingu, oszustw typu business e-mail compromise oraz odpowiedzialności internetowych giełd kryptowalut za utratę środków, zarówno w postępowaniach cywilnych, jak i karnych. Ma doświadczenie w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności znaków towarowych oraz tajemnicy przedsiębiorstwa, a także w zakresie regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jest również zaangażowany w działalność Korean Desk kancelarii.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2014 r.

Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim (2014), gdzie ukończył również kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego, będącym wspólną inicjatywą Wydziału Prawa Uniwersytetu Florydy im. Fredricka G. Levina oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył również kursy dotyczące międzynarodowych sporów sądowych i arbitrażowych (2013) oraz prawa spółek i corporate governance (2011) na Wydziale Prawa London School of Economics.

Przed dołączeniem do kancelarii współpracował z kancelarią Woźniak Kocur Sp. j. (obecnie Kocur i Wspólnicy Sp. k.).

Izba Adwokacka w Warszawie

„Oszustwa w badaniach klinicznych” (współautor), Rocznik 2019

„Upadek giełdy kryptowalut. Ochrona prawna użytkowników” (współautor), Rocznik 2017

The Legal 500 EMEA (2022 – 2024) , przestępczość gospodarcza

The Legal 500 EMEA 2022, rozwiązywanie sporów