Hubert Bińkiewicz – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Hubert Bińkiewicz

radca prawny
Transakcje M&A, energetyka, infrastruktura

Hubert Bińkiewicz doradza klientom na wszystkich etapach krajowych i międzynarodowych transakcji M&A, venture capitalprivate equity. Ma też doświadczenie w finansowaniu przedsięwzięć oraz w sprawach z zakresu prawa energetycznego i inwestycji infrastrukturalnych.

Doradzał sprzedającym oraz inwestorom przy wielu projektach w obszarze energetyki, przemysłu i nowych technologii. Pracował przy transakcjach zarówno w formule asset deal, jak i share deal. Doradza wykonawcom, sponsorom oraz kredytodawcom w projektach infrastrukturalnych.

Zasiada w organach spółek technologicznych oraz gamingowych.

Jest absolwentem studiów doktoranckich na wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat bankructwa państwa.

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Erazma w Rotterdamie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (studia magisterskie i doktoranckie)

Squire Patton Boggs

SSW Pragmatic Solutions

Maruta Wachta (obecnie Rymarz Zdort Maruta)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Change in the Model of the Judicial Branch and the Change in the PolyarchyInterdyscyplinarne ujęcie prawa red. M. Żuralska, Warszawa 2013.

Constitutional Revolution in Israel,  Polish Journal of Political Science 2014 nr 2.

Legal 500 EMEA (2023), private equity (key lawyer)

Legal 500 EMEA (2021-2022),  prawo korporacyjne / fuzje i przejęcia (key lawyer)