Ewa Kruszko – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Ewa Kruszko

Ewa Kruszko

radca prawny
Prawo restrukturyzacyjne, prawo upadłościowe i prawo spółek

Ewa Kruszko uczestniczy w obsłudze prawnej procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, po stronie zarówno dłużników, jak i wierzycieli. Przygotowuje wnioski inicjujące takie postępowania oraz zaskarża w imieniu wierzycieli postanowienia wydane w ich toku. Doradza również w zagadnieniach związanych z bezskutecznością transakcji dokonywanych ze szkodą dla wierzycieli.

Ma też doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych, m.in. na rzecz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych (doradztwo w sporach z konsumentami i w sporach dotyczących wypłaty z gwarancji bankowych).

Bierze również udział w przeprowadzaniu transakcji M&A, badań due diligence oraz analiz z zakresu prawa korporacyjnego.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2021 r.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (ukończony z wyróżnieniem)

London School of Economics and Political Science (LSE), UK – Corporate Law and Governance

University of Cambridge, UK, Faculty of Law – English Legal Methods

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.

Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

staże w działach korporacyjnych warszawskich biur międzynarodowych kancelarii prawniczych (CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, Linklaters, Weil, Gotshal & Manges)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

„Dyrektywa drugiej szansy – nowe narzędzia dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji”, Rocznik 2023