Wendel i Constantia Flexibles – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Wendel i Constantia Flexibles

Doradzaliśmy firmie Wendel, spółce private equity oraz jej udziałowcom, przy sprzedaży Constantia Flexibles na rzecz One Rock Capital, również spółki private equity, za cenę, która przyniesie Wendel wpływy netto na poziomie ok. 1,1 mld EUR. Głównym doradcą sprzedającego był Willkie Farr & Gallagher LLP.

Doradzaliśmy firmie Wendel, spółce private equity oraz jej udziałowcom, przy sprzedaży Constantia Flexibles na rzecz One Rock Capital, również spółki private equity, za cenę, która przyniesie Wendel wpływy netto na poziomie ok. 1,1 mld EUR. Głównym doradcą sprzedającego był Willkie Farr & Gallagher LLP.

Doradzaliśmy w polskich aspektach transakcji oraz przeprowadziliśmy due diligence prawne polskich spółek Constantia Teich Poland sp. z o.o., Constantia ColorCap sp. z o.o. oraz Constantia Flexibles Poland Holding sp. z o.o.

Constantia Flexibles jest światowym liderem na rynku opakowań elastycznych. Zatrudnia 9000 osób w 16 krajach. Produkuje opakowania dla klientów z branży konsumenckiej i farmaceutycznej.

Nadzór nad zespołem sprawuje Kinga Ziemnicka (wspólnik), a kluczowymi prawnikami są:

Transakcja ma zostać sfinalizowana po spełnieniu warunków zawieszających.