Polskie ePłatności sp. z o.o. przejmuje portfel klientów oraz pozyskuje dodatkowe finansowanie – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Polskie ePłatności sp. z o.o. przejmuje portfel klientów oraz pozyskuje dodatkowe finansowanie

Wspieraliśmy Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. (CRE PeP) oraz Polskie ePłatności sp. z o.o. w związku z reorganizacją korporacyjną polegającą na wyodrębnieniu zespołu aktywów i ich przejęciu przez Polskie ePłatności sp. z o.o. Przejęcie dotyczyło pełnego portfela klientów spółki CRE PeP oraz wszystkich procesów w firmie. Pozwoliło to przenieść ciężar działalności ze spółki procesowej CRE PeP na Polskie ePłatności sp. z o.o będącą krajową instytucją płatniczą.

Dodatkowo wspieraliśmy Polskie ePłatności sp. z o.o. przy pozyskaniu finansowania bankowego przeznaczonego na bieżące finansowanie rozliczeń spółki z akceptantami. Spółka jest jednym z największych podmiotów w Polsce świadczących usługi płatnicze polegające w szczególności na akceptowaniu i obsłudze transakcji płatniczych.

Obsługa tego skomplikowanego i wielowątkowego projektu wymagała koordynacji zagadnień korporacyjnych, regulacyjnych, transakcyjnych, podatkowych i finansowych.

Wspieraliśmy Polskie ePłatności sp. z o.o przy zawarciu umowy pozwalającej jej działać w ramach organizacji płatniczych, przy strukturyzacji reorganizacji, w transakcji finansowania oraz w sprawach pracowniczych i korporacyjnych. Zapewniliśmy reprezentację przez sądem rejestrowym i w negocjacjach dokumentacji kredytowej, pomoc w spełnieniu warunków wypłaty kredytu oraz doradztwo regulacyjne związane z usługami płatniczymi.

W skład naszego zespołu wchodzili Konrad Werner (doradca), Piotr Ząbkiewicz (senior associate), Rafał Kuchta (senior associate), Filip Kurys (associate), Paulina Adamczyk (junior associate), Adam Strzelecki (junior associate), Kinga Ziemnicka (wspólnik), Krzysztof Wojdyło (wspólnik) oraz Daniel Smarduch jako wspólnik nadzorujący zespół.

W skład zespołu prawnego Polskich ePłatności wchodzili: Patrycja Smycz, Mateusz Bartłomiejczyk, Alan Migut, Katarzyna Rybak oraz Mateusz Godecki jako Dyrektor Departamentu Prawnego nadzorujący projekt od strony prawnej. 

W zakresie doradztwa podatkowego w transakcję zaangażowana była firma doradcza Deloitte, a w finansowaniu bankowi doradzała kancelaria Clifford Chance.