Serom Kim – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści
Serom Kim

Serom Kim

adwokat
Wspiera klientów koreańskich w prowadzeniu inwestycji w Polsce

Serom Kim od wielu lat pracuje z klientami zagranicznymi, uczestnicząc w projektach infrastrukturalnych realizowanych w trybie zamówień publicznych na etapie procedury przetargowej, wykonywania umów i rozwiązywania sporów.

W ramach Korean Desk wspiera klientów koreańskich w realizacji inwestycji w Polsce, począwszy od założenia struktury organizacyjnej, przez zawieranie umów z kontrahentami, po rozwiązywanie sporów. Dzięki doświadczeniu pracy w korporacjach koreańskich doskonale zna zasady i procedury działania firm koreańskich i potrafi dostrzegać priorytety istotne z perspektywy klienta.

Współpracuje z Ambasadą Korei, KOTRA oraz z innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi mającymi na celu promowanie współpracy pomiędzy firmami polskimi i koreańskimi.

Świadczy także usługi tłumacza polsko-koreańskiego dla koreańskich inwestorów w Polsce.

Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim

Izba Adwokacka w Warszawie

Peaceful Unification Advisory Council

Legal Guide to Doing Business in Poland” (po koreańsku, współautorka), 2017