Mateusz Tusznio – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Mateusz Tusznio

adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Finansowania i restrukturyzacja zadłużenia

Mateusz Tusznio zajmuje się prawem bankowym i finansowym oraz restrukturyzacją zadłużenia. Doradza kredytobiorcom i kredytodawcom w transakcjach typu acquisition finance, corporate finance, refinansowaniach. Uczestniczył w istotnych restrukturyzacjach zadłużenia. Ma też doświadczenie w doradztwie przy emisji obligacji typu high-yield bond, leasingu samolotów oraz ustanawianiu zabezpieczeń na samolotach i silnikach samolotowych oraz przy ustanawianiu zabezpieczeń na statkach morskich.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 r.