Papiery wartościowe bez papieru – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Papiery wartościowe bez papieru

Obligacje, certyfikaty inwestycyjne, listy zastawne, akcje i warranty subskrypcyjne pożegnały się albo pożegnają się już wkrótce z dokumentem jako materialnym nośnikiem. Opracowanie omawia formę, zasady przenoszenia i zabezpieczenia zdematerializowanych papierów wartościowych.