Marcin Sobkowicz – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Marcin Sobkowicz

adwokat

Nieruchomości, reprywatyzacja, prawo lotnicze oraz sprawy obywatelskie

Marcin Sobkowicz, LL.M., zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, w tym dotyczącymi reprywatyzacji oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach odszkodowawczych, również za znacjonalizowane nieruchomości.

Obsługuje klientów indywidualnych, w tym w sprawach związanych z uzyskaniem polskiego obywatelstwa.

Ponadto doradza klientom z sektora transportu lotniczego oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed organami administracji publicznej (także przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz studia „LLM in International Commercial Law” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2018). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa lotniczego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2011 – 2019 pracował w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, w tym od 2016 r. kierował pracami Wydziału Przewozów Lotniczych.

Izba Adwokacka w Warszawie