Konrad Grotowski – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Konrad Grotowski

radca prawny, wspólnik

Konrad Grotowski jest odpowiedzialny za praktykę restrukturyzacji i upadłości oraz doradza w transakcjach powiązanych z restrukturyzacjami.

Zajmuje się także procesami sądowymi, głównie dotyczącymi dochodzenia tzw. trudnych wierzytelności. Reprezentował klientów w skomplikowanych sporach o wartości setek milionów euro.

Doradza zarządom spółek. Od lat pełni funkcję prokurenta samoistnego w polskich spółkach zagranicznych klientów.

Od 2021 r. jest gospodarzem programu „News from Poland – Business & Law”, w którym prawnicy kancelarii omawiają zagadnienia użyteczne dla zagranicznych inwestorów oraz dla cudzoziemców będących członkami zarządów (albo rad nadzorczych) polskich spółek.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2000 r. Wcześniej pracował w zespole transakcyjnym Allen & Overy.

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1998)

Pracował w kancelarii Allen & Overy (1999-2000) oraz w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (1998-1999). W 2006 r. odbył staż w grupie procesowej w międzynarodowej kancelarii prawnej Simmons & Simmons w Londynie.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

World Services Group, Restructuring & Insolvency Practice Group (group leader)

The Legal 500 EMEA (2019 – 2024), restrukturyzacje i upadłości