Katarzyna Śliwak – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Katarzyna Śliwak

radca prawny

Zamówienia publiczne i projekty infrastrukturalne, PPP, FIDIC

Dr Katarzyna Śliwak świadczy kompleksową obsługę prawną projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, w tym projektów z udziałem jednostek administracji publicznej i samorządu terytorialnego – zarówno na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak i na etapie realizacji inwestycji.

Doradza podmiotom publicznym i prywatnym we wszelkich aspektach prawa zamówień publicznych i reprezentuje je w postępowaniach odwoławczych. Ma doświadczenie w obsłudze projektów w zakresie zamówień publicznych oraz transakcji PPP.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2016 r.

Ukończyła prawo i ekonomię na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W toku studiów prawniczych odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa City University London w Londynie.  Uczestniczyła również w letniej szkole prawa europejskiego prowadzonej przez wykładowców London School of Economics oraz Oxford University.

Ukończyła studia doktoranckie nauk prawnych na Uniwersytecie Wrocławskim i obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską  w tematyce prawa zamówień publicznych.

Doświadczenie zdobywała m.in. w międzynarodowej kancelarii prawnej Gide Loyrette Nouel.

Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu

„Granice kar umownych wobec podwykonawców i ich wymierzanie w przypadku odstąpienia od umowy” (współautorka), Rocznik 2020

„Granice i ryzyka ugody w umowie o zamówienie publiczne”, Rocznik 2019

„Kwalifikacja prawna nieskutecznego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa”, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2 /2017

„Błąd a podstęp – określenie granicy pomiędzy tymi  wadami oświadczenia woli”, Edukacja Prawnicza, 3, 2016/2017

„Realizacja konstytucyjnych gwarancji prawa do sądu w postępowaniu antymonopolowym” [w:] M. Chrzanowski (red.), W. Orłowski, J. Nowak „Konstytucjonalizacja prawa administracyjnego: wybrane zagadnienia”, Lublin: Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, 2015

„Alternatywne metody finansowania jednostek samorządu terytorialnego” [w:] J. Salachna (red.), K. Stelmaszczyk, P. Borszowski, „Zagadnienia prawnofinansowe”, Prawo i Administracja dla Regionu, 2014