Igor Hanas – Wardyński i Wspólnicy

Przejdź do treści

Igor Hanas

adwokat, wspólnik

Energetyka, dekarbonizacja, odnawialne źródła, transformacja energetyczna, chemia

Igor Hanas jest współodpowiedzialny za praktykę sektora energii. Doradza klientom z sektora energetycznego (zarówno z obszaru energetyki odnawialnej, jak i konwencjonalnej) oraz sektora chemicznego w sprawach regulacyjnych i związanych z realizacją inwestycji. Wspiera klientów na każdym etapie inwestycji: od negocjacji, przez transgraniczny transfer technologii, realizację i odbiór inwestycji, aż po spory z inwestorami, w tym z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa.

Doradza klientom korporacyjnym i niezależnym producentom w związku z produkcją, obrotem i sprzedażą energii i biogazu, handlem zielonymi certyfikatami i gwarancjami pochodzenia, autogeneracją, kogeneracją oraz dystrybucją energii i ciepła.

Systematycznie doradza klientom w sprawach związanych z uzyskiwaniem koncesji na produkcję, sprzedaż, obrót i dystrybucję energii elektrycznej oraz paliw ciekłych i węglowodorów. Reprezentuje też klientów w sporach przed Ministrem Klimatu, Ministrem Środowiska oraz Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Wspomaga klientów w sprawach związanych z umowami o zakup energii (PPA, corporate PPA) oraz rejestracją substancji chemicznych i obrotem tymi substancjami.

Wykłada podstawy prawa energetycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2020 r.

Szkoła Główna Handlowa (2012-2016) – studia doktoranckie, transformacja energetyczna i rynki energii

Aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie (2007)

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku (2001)

Squire Patton Boggs (2012–2020)

Magnusson (2008–2011)

Raiffeisen (2003–2007)

PBK – grupa Bank Austria Creditanstalt (2001-2002)

Izba Adwokacka w Warszawie

„Rozwój energetyki jądrowej w Polsce – nadchodzące wyzwania”, współautor, Rocznik 2024

„Czas na autogenerację energii?” (współautor), Rocznik 2021

The Legal 500 EMEA (2022 – 2024), energetyka i surowce naturalne

The Legal 500 EMEA (2016 – 2020), energetyka i surowce naturalne

The Legal 500 EMEA (2017 – 2020), energetyka i surowce naturalne (Rising Stars)

IFLR1000 2023, Project development (Highly regarded)